پدیده تبار، مبدع نسل نوینی از آموزش


       
        متقاضیان محترم لطفا با کلیک بر روی آیکن فوق، فرم ثبت نام را تکمیل نمائید.   

   
       
submit
   

واحد فروش پدیده تبار   

طبقه بندی سمینار و همایش
مهارتهای ارتباطی-سمینار
مهارتهای فروش-سمیتئاتر
مهارتهای اداری
مهارتهای بازاریابی
مهارتهای مالی-سمیتئاتر
مهارتهای بازرگانی-سمینار
مهارتهای قراردادها-سمینار
مهارتهای مدیریتی-سمینار
مهارتهای بانکداری-سمینار
متفرقه-سمینار
حکایتها و مطالب مدیریتی
یادگیری از طریق روش جذاب کافی (coffee)

یادگیری از طریق روش جذاب کافی (coffee)

ایده جذاب برای یادگیری گروهی در محیطی آرام
نقد و بررسی رفتارهای انسان
آموزش پدیده تبار

نقد و بررسی رفتارهای انسان

رفتار هر آن چیزی است که از انسان