درباره ما

" افق دور نمای دست یافتنی "

شرکت بین المللی پدیده تبار با اتکا به تجارب گذشته و نيز توجه به شيوه‌هاي نوین آموزش سرمايه ­هاي انساني سازمان‌ها و نیز کليه نيازهاي آموزشي کارکنان؛ اعم از شغلي، فرهنگي، توانائي هاي عمومي و مديريتي و با پيش بيني دوره‌هاي بازآموزی، بهسازی و نو­آموزي بر مدار پيشرفت هاي علمي و فن آوري‌­هاي نوین حرف وابسته به صنعت و خدمات آماده همکاری با سازمان ها در جهت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای همچون طراحی و بهبود نظام های آموزش، نیازسنجی آموزشی، طراحی و تدوین برنامه های آموزشی، برگزاری همایش­ها، دوره­ ها و سمینارهای مرتبط، ارزشیابی اثربخشی آموزشی، پایش و استانداردسازی فرآیندهای آموزشی می باشد.