پدیده تبار، مبدع نسل نوینی از آموزش

         

شرکت بین المللی پدیده تبار، با اتکاء به تجارب گذشته و نیز توجه به شیوه‌های نوین آموزش سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها و نیز کلیه نیازهای آموزشی کارکنان، اعم از شغلی، فرهنگی، توانائی‌های عمومی و مدیریتی و با پیش‌بینی دوره‌های بازآموزی، بهسازی و نوآوری بر مدار پیشرفت‌های علمی و فن آوری‌های نوین حرف وابسته به صنعت و خدمات، آماده همکاری با سازمان‌ها در جهت برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مرتبط (کارگاه آموزشی شکلی از برگزاری برنامه آموزشی در حیطه حرکتی با نگرش آموزش به شکل یادگیری و فراگیر محور می‌باشد) ارزشیابی اثر بخشی آموزشی، پایش استاندارد سازی فرآیندهای آموزشی می‌باشد.

   
پژوهش       

مخاطب و همراه ارجمند، جهت سفارش گزارشات علمی لطفاً روی آیکن موردنظر کلیک نمایید.واحد آموزش پدیده تبار  

متن ثبت نام
طبقه بندی سمینار و همایش
مهارتهای ارتباطی-سمینار
مهارتهای فروش-سمیتئاتر
مهارتهای اداری
مهارتهای بازاریابی
مهارتهای مالی-سمیتئاتر
مهارتهای بازرگانی-سمینار
مهارتهای قراردادها-سمینار
مهارتهای مدیریتی-سمینار
مهارتهای بانکداری-سمینار
متفرقه-سمینار
حکایتها و مطالب مدیریتی
ارزیابی ایده‌های کسب‌ و کار

ارزیابی ایده‌های کسب‌ و کار

برای اینکه کسب وکارمان پایدار بماند باید ایده کسب وکارمان را مرتب ارزیابی کنیم.
مدیریت تغییر و تحول در کسب‌وکار
بخش اول

مدیریت تغییر و تحول در کسب‌وکار

اینکه بدانیم تغییر چیست و چه عواملی وجود دارد که باعث می‌شود ما تغییر نکنیم بسیار مهم است.
خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد

خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد

برای یک ارزیابی عملکرد مناسب نباید اشتباه کرد به همین خاطر خطاهای رایج را باید کنترل کنید.