کد خبر: ۴۶۵۶
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸

استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل

حضور دکتر زینب حبیبی تبار به عنوان منتور در استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار؛ دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار و مبدع سمی آرت در ایران بعنوان منتور استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل انتخاب شد.
"منتور دانش و تخصص خود را به کمک مشاوره به افرادی که تجربه کمتری در آن کار دارند ارائه می‌دهد و به آن ها کمک می کند تا در زمینه کاری، تحصیلی و … خود انتخاب های بهتری انجام دهند و بیشتر از قبل به هدف خود نزدیک شده و آن را توسعه بخشند”.

استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل