کد خبر: ۴۶۳۰
تاریخ انتشار: ۰۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۷

هفتمین تفاهم نامه همکاری برگزاری سمی آرت

شرکت پدیده تبار و شرکت تداک، تفاهم نامه همکاری جهت برگزاری سمی آرت مبادله کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پدیده تبار این تفاهم نامه به امضای مهندس زهرا حبیبی تبار مدیرعامل شرکت پدیده تبار و آقای حجت پارسا مدیرعامل شرکت تندیس درخشان ایده های کیفیت تارادیس با نام تجاری تداک رسید.
این تفاهم نامه جهت برگزاری سمی آرت (شیوه نوین آموزشی) که شامل: سمیتئاتر، سمی انیمیشن، سمیفیلم، سمی مدیا، سمیموزیک، سمی اپ و ... میباشد.