کد خبر: ۴۶۲۵
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹

تفاهم نامه همکاری با حوزه هنری استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری انحصاری حوزه هنری استان اصفهان با شرکت پدیده تبار در خصوص اجرای سمی آرت نهایی گردید.
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، این تفاهم نامه به امضای آقای دکتر احمدی فر رئیس حوزه هنری استان اصفهان و خانم دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار رسید.


یکی از مفاد این تفاهم نامه جهت برگزاری سمی آرت شیوه نوین آموزشی (شامل: سمیتئاتر، سمی انیمیشن، سمیفیلم، سمی مدیا، سمیموزیک، سمی اپ و ...) می باشد و در ادامه این جلسه هم اندیشی بسیار مفید و ابراز نظرات کارشناسی در خصوص تعیین موضوع و زمان اجرای نخستین سمی آرت مشترک در نخستین فصل سال 97 صورت پذیرفت.

تفاهم نامه همکاری برگزاری سمی آرت تفاهم نامه همکاری برگزاری سمی آرت تفاهم نامه همکاری برگزاری سمی آرت تفاهم نامه همکاری برگزاری سمی آرت تفاهم نامه همکاری برگزاری سمی آرت