کد خبر: ۴۶۲۴
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶

آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96

آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 با حضور دکتر زینب حبیبی تبار و خانم زهرا حبیبی تبار و تیم تئاتر پدیده تبار تشکیل گردید.
آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 با حضور دکتر زینب حبیبی تبار و خانم زهرا حبیبی تبار و تیم تئاتر پدیده تبار تشکیل گردید. در اتاق فکر پایان سال سمیتئاتر مشتری مداری در حوزه تاکسیرانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تحلیل های لازم انجام گردید. 


شایان ذکر است در جلسه فوق برنامه های سال 97 از جمله برگزاری سمی آرت های سال آینده بررسی و برنامه ریزی گردید.


در پایان خانم دکتر زینب حبیبی تبار نگاه کلی خودشان را از سال 96 در خصوص برگزاری سمیتئاتر ها و سمی آرت مطرح و خوشنودی خود را از نتایج بدست آمده اعلام و برای سال 97 برنامه های توسعه ای خود را مطرح نمودند.


آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96 آخرین اتاق فکر شرکت پدیده تبار در سال 96