کد خبر: ۴۶۱۹
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴

سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید

سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی بیست و دوم اسفند ماه 96 در سالن خلیج فارس منطقه آزاد اروند برگزار گردید...
سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی بیست و دوم اسفند ماه 96 در سالن خلیج فارس منطقه آزاد اروند با کارفرمایی مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند توسط شرکت پدیده تبار مبدع و نخستین برگزار کننده شیوه نوین آموزش سمی آرت در ایران برگزار گردید.
لازم به ذکر است که سمیتئاتر مشتری مداری در تاکسیرانی در 2 اپیزود توسط گروه تئاتر پدیده تبار برگزار گردید و سپس دکتر محمدی پور بعنوان تسهیل گر نسبت به ارائه راهکارهای لازم اقدام نمودند.

سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید سمیتئاتر مشتری مداری تاکسیرانی برگزار گردید