کد خبر: ۴۵۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶

سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانی

سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانی ویژه منطقه آزاد اروند در پایان سال 96 برگزار خواهد گردید...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار؛ پایان سال 96، بیستم و دوم اسفندماه بار دیگر با رویکرد نوین آموزشی "سمیتئاتر" در حوزه تاکسیرانی به بررسی نحوه مشتری مداری در این حوزه خواهیم پرداخت. محتوای سمیتئاتر مشتری مداری در حرفه تاکسیرانی پس از بررسی مشکلات از طریق کار پژوهشی نهایی شده است و ارائه ی راهکارهای مناسب توسط استاد تسهیلگر صورت می پذیرد. 

لازم به ذکر است که رویکرد نوین آموزشی "سمیتئاتر"سمینار+تئاتر که تلفیق علم و هنر می باشد اثر بخشی این دوره را با همزادپنداری مخاطب به دلیل بومی بودن محتوی افزایش خواهد داد.


سمیتئاتر تاکسیرانی اروند