کد خبر: ۴۵۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸

انتخاب بازیگران سمیتئاتر چالش های تاکسی رانی منطقه آزاد اروند

بنا به سیاست گذاری جدید و تصمیم اتخاذ شده از سوی مدیریت شرکت برای نخستین بار در تاریخ سمیتئاتر انتخاب بازیگران تئاتر از میان بازیگران بومی منطقه صورت گرفت ....
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، سمیتئاتر چالش های تاکسی رانی منطقه آزاد اروند اواخر سال 96 توسط شرکت پدیده تبار "مبدع و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر در ایران"، در منطقه آزاد اروند اجرا خواهد گشت، پیرو پیاده سازی و عملیاتی نمودن فرآیندهای اجرای این سمیتئاتر، بنا به سیاست گذاری جدید و تصمیم اتخاذ شده از سوی مدیریت شرکت، برخی از اعضای تیم هنری (تئاتر) و اتاق فکر شرکت در منطقه حضور یافتند و برای نخستین بار در تاریخ سمیتئاتر به انتخاب بازیگران تئاتر از میان بازیگران بومی منطقه، اقدام نمودند. خوشبختانه منطقه آزاد اروند از این لحاظ از بازیگران تئاتر خوبی برخوردار می باشد و پیش بینی اجرای خوبی را در بر دارد.