کد خبر: ۴۵۲۰
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵

بسته نخستین سمیتئاتر ملی برگزار شده در حوزه هتلداری

دوم خردادماه 1396 سالن خلیج فارس جزیره‌ی زیبا کیش شاهد یک رویداد با شکوه کشوری به نام سمیتئاتر "مدیریت خدمات حرفه‌ای هتلداری" بود.
نخستین سمیتئاتر ملی هتلداری در جزیره کیش توسط شرکت پدیده تبار مبدع این رویکرد نوین در ایران برگزار گردید...


سمیتئاتر هتلدرای

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر