کد خبر: ۴۵۱۹
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵

بسته دومین سمیتئاتر برگزار شده در حوزه مربی گری

بسته دومین سمیتئاتر مربی گری شامل آنونس، اخبار مرتبط و بازبینی این رویکرد نوین آموزشی می باشد...
دومین سمیتئاتر در حوزه مربی گری برای دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی در اسفند ماه 93 توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران برگزار گردید.دومین سمیتئاتر مربی گری

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر