کد خبر: ۴۵۱۶
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳

بسته نخستین سمیتئاتر برگزار شده در حوزه بازاریابی

نخستین سمیتئاتر در حوزه بازاریابی با عنوان بازاریابی هیپنوتیزمی برای شرکت قاسم ایران برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر در حوزه بازاریابی با عنوان بازاریابی هیپنوتیزمی توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران برای شرکت قاسم ایران در مرداد ماه سال 94 اجرا گردید.سمیتئاتر بازاریابی هیپنوتیزمی

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر