کد خبر: ۴۵۱۴
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱

بسته نخستین سمیتئاتر برگزار شده در حوزه مربی گری

نخستین سمیتئاتر در حوزه مربی گری برای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان اردیبهشت 94 برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر در حوزه مربی گری مجتمع فولاد مبارکه اصفهان توسط شرکت پدیده تبار مبدع "سمی آرت " این رویکرد نوین آموزشی در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار گردید.سمیتئاتر مربی گری
اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر