کد خبر: ۳۹۰۴
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۴

آنونس سمیتئاتر متقاعد کردن مشتری

سمیتئاتر فروش با محوریت متقاعد کردن مشتری نهم مهر و چهاردهم آبان ماه سال 94 برای شرکت قاسم ایران برگزار گردید.
 شرکت پدیده تبار پس از برگزاری سمیتئاترهای موفق به دلیل اثر بخشی قابل توجه سمیتئاتر در یادگیری و درک بهتر مفاهیم مطرح شده، اقدام به برگزاری دومین سمیتئاتر فروش با محوریت فروش در شرایط بحران و متقاعد کردن مشتری نمود.