کد خبر: ۳۷۵۳
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴

دریافت تندیس کارگزاری فعال توسط دکتر زینب حبیبی تبار

از فعالان حوزه کارگزاری در بخش خدمات مشاوره مدیریت و آموزش در همایش کارگزاران تجاری Broker Expo2016تقدیر به عمل آمد...
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، نخستین نمایشگاه کارگزاران تجاری از تاریخ 25 لغایت 28 آذر ماه سال 95 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و همچنین در اختتامیه این نمایشگاه، نخستین همایش بین المللی کارگزارن تجاری (Broker Expo 2016) روز یکشنبه مورخ 28 آذر ماه با حضور وزیر محترم دادگستری مصطفی پورمحمدی، دکتر مظاهری رییس اسبق بانک مرکزی و دکتر توفیق ریس همایش کارگزاران تجاری برگزار گردید که در پایان این مراسم از فعالان حوزه کارگزاری تقدیر به عمل آمد.

 دریافت تندیس فعال حوزه کارگزاری توسط دکتر زینب حبیبی تبار

شایان ذکر است؛ خانم دکتر زینب حبیبی تبار موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران، به عنوان فعال حوزه کارگزاری در بخش خدمات مشاوره مدیریت منتخب و تندیس، اوح تقدیر Broker Expo 2016 را دریافت نمودند.

دریافت تندیس فعال حوزه کارگزاری توسط دکتر زینب حبیبی تبار دریافت تندیس فعال حوزه کارگزاری توسط دکتر زینب حبیبی تبار دریافت تندیس فعال حوزه کارگزاری توسط دکتر زینب حبیبی تبار دریافت تندیس فعال حوزه کارگزاری توسط دکتر زینب حبیبی تبار دریافت تندیس فعال حوزه کارگزاری توسط دکتر زینب حبیبی تبار