سفارش اجرای سمیتئاتر

سفارش اجرای سمیتئاتر

شرکت آموزشی پدیده تبار در راستای بالا بردن کیفیت یادگیری در آموزش، برای نخستین بار در ایران اقدام به تلفیق دانش تئوری، تجربی و نمایشی نموده، که در این اقدام دانش و مهارتهای نوین توسط اساتید برجسته به صورت کاملا کاربردی به همراه گروهی از بازیگران حرفه ای تئاتر اجرا و نمایش داده می شود.

*لزوم برگزاری :

سمیتئاتر یعنی قرار دادن یک محصول در ذهن مخاطبان. بیان استراتژی‌های آموزش در قالب تئاتر روشی است که در ذهن مخاطب می ماند و سمیتئاتر با انگیزه اثرگذاری در کیفیت آموزش به عنوان گام اول برای پیشرفت کاربران در تثبیت دانسته های آنان و آموزش مطالب جدید به آنها می باشد.

*نحوه اجرا و برگزاری :

پس ازتکمیل و ارسال فرم سفارش اجرای سمیتئاتر، نیازسنجی توسط کارشناسان آموزش و برگزاری جلسات بین استادان مرتبط و مشاوران هنری، سناریو نویسی تخصصی توسط نوسیندگان با توجه به نیازهای درخواست کننده و هماهنگی تمرین بازیگران با استاد در قالب نقش آفرینان، که در چند اپیزود و سخنرانی استاد در تحلیل تئاتر پس از هر بخش صورت می پذیرد و در پایان به یک جمع بندی و ارایه راهکارهای عملیاتی می انجامد .

مخاطب و همراه ارجمند، جهت سفارش اجرای سمیتئاتر لطفاً فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

  واحد سمیتئاتر شرکت پدیده تبار

فرم سفارش اجرای سمیتئاتر(مشخصات اعلامی از سوی کارفرما)

لطفا فیلد فعالیت سازمان خود را مشخص نمایید.
بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس معرفی کارفرما
بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس درخواست نسبت به نیاز سازمانی کارفرما
بر اساس درخواست نسبت به نیاز سازمانی کارفرما
بر اساس درخواست کارفرما
استاد در خصوص تحلیل و نتیجه گیری سمیتئاتر پس از برگزاری هر بخش سخنرانی می نماید.
استاد در خصوص تحلیل و مربی گری در سمیتئاتر در حین برگزاری هر بخش سخنرانی می نماید.
بر اساس درخواست نسبت به نیاز سازمانی کارفرما و با هماهنگی اساتید و گروه هنری و کارشناس آموزش شرکت
بر اساس محتوی و سرفصل داده شده توسط کارفرما و استاد سخنران و کارگردان گروه هنری آرتا
بر اساس محتوی و سرفصل داده شده توسط کارفرما و هماهنگی مشاور و کارگردان گروه هنری آرتا
کارگردان حرفه ای تئاتر که با هماهنگی اساتید در بازیگران گروه شخصیت پردازی نموده و تیم را مدیریت می نماید.
بازیگران حرفه ای (نقش آقرینان) بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس متن و سناریو
بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس متن و سناریو و نقش بازیگران و تشخیص کارگردان گروه هنری آرتا
دکور از قبیل میز و صندلی و موارد دیگر....
لباس و پوشش متناسب با سناریو
بر اساس نیاز کارفرما ( تعداد نفرات درخواستی، سطح دسترسی، کیفیت سالن، پارکینگ و ..)
بر اساس تعداد بازیگران و اساتید
با توجه به امکانات سالن
بر اساس درخواست کارفرما با کیفیت تدوین مختلف
بر اساس تعداد و کیفیت عکس
بر اساس درخواست کارفرما و زمان اعلام شده
بر اساس تعداد و نوع کیفیت درخواستی از طرف کارفرما
بر اساس درخواست کارفرما به تعداد نفرات شرکت کننده
بر اساس درخواست کارفرما به تعداد نفرات شرکت کننده
ایاب و ذهاب جهت حضور تیم اجرایی و هنری در روز اجرا
بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس درخواست کارفرما و تعداد ارسالی
بر اساس درخواست کارفرما
بر اساس تعداد و نوع کیفیت درخواستی از طرف کارفرما