برچسب ها
برچسب: فناوری
عمومی و فناوری اطلاعات پدیده تبار در کنار سایر خبرنگاران...
کد خبر: ۴۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


تکنولوژی
را در جهان فناوری ها می زنند و دیگر نمی...
کد خبر: ۴۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


فناوری
کد خبر: ۴۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸


فناوری
کد خبر: ۴۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


تکنولوژی
داشت فناوری neuralink می تواند به انسان کمک کند تا... دهد فناوری neuralink می تواند به انسان کمک کند که... چنین فناوری در حال حاضر راه زیادی را در پیش...
کد خبر: ۴۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


$sepehr_album_166 و در نهایت گروه فناوری اطلاعات این سازمان نیز...
کد خبر: ۴۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


فناوری
کد خبر: ۴۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


فناوری
کد خبر: ۴۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


فناوری
کد خبر: ۴۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴