برچسب ها
برچسب: سمیفیلم
25 دی ماه 96
شامل سمیتئاتر سمیفیلم سمی انیمیشن سمیموزیک سمی اپ سمی مدیا...
کد خبر: ۴۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


به اجرای سمیفیلم سمیموزیک سمی انیمیشن سمی اپ سمی مدیا...
کد خبر: ۴۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


خدماتی مانند سمیتئاتر سمیموزیک سمی انمیشین سمیفیلم سمی مدیا سمی...
کد خبر: ۴۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


با ابزار هنر تصاویر سمی مدیا و ویدئو ها سمیفیلم...
کد خبر: ۴۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


تشکیل شده از سمیتئاتر سمیموزیک سمیفیلم و سمی انیمیشن ما...
کد خبر: ۴۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


پدیده تبار
سمیتئاتر سمیفیلم و سمی آرت به کار خود پایان دادند...
کد خبر: ۳۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷


سمیموزیک سمی انمیشین سمیفیلم و توانسته است رویکرد های نوین...
کد خبر: ۳۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


معرفی رویکردهای نوین آموزشی شرکت پدیده تبار سمیتئاتر سمیفیلم سمیموزیک...
ضمن معرفی سمیفیلم سمیموزیک و سمی انیمیشن به عنوان شیوه...
کد خبر: ۳۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


پدیده تبار
باشد اما سمیفیلم چیست همان نگاه خلاقانه به هنر نه... هنر برای هنر سمیفیلم یعنی رسیدن به یک نگاه مشترک... همزادپنداری مشترک تمام بیندگان سمیفیلم برآیند خلاقانه خالق آن یعنی... پدیده تبار می باشد سمیفیلم تمام قالب های یک فیلم...
کد خبر: ۳۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴


پدیده تبار
سمیفیلم با محوریت کیفیت 9 و 10 آبانماه در سالن...
مسابقه بین المللی بهینه کاویبرگزاری سمیتئاتر و سمیفیلم با موضوع... پژهشی- هنری- آموزشی شامل سمیفیلم- سمی انیمیشن- سمیموزیک می باشد... کیفیت "سمیتئاتر" و "سمیفیلم" با محوریت کیفیت را اجرا کند...
کد خبر: ۳۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳


پدیده تبار
کد خبر: ۳۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳


پدیده تبار
کد خبر: ۳۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱


پدیده تبار
سمیفیلم یا نیمه فیلم برای عمق بخشی بیشتر مفاهیم و...
نوین دیگر خود با نام سمیفیلم رونمایی کرد و اولین... سمیفیلم خود را با عنوان "عدم صحبت درباره یچیزی" جهت...
کد خبر: ۳۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲


روابط عمومی پدیده تبار
کد خبر: ۳۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


روابط عمومی پدیده تبار
ذیل می باشد 1 سمیموزیک 2 سمی انیمیشن 3 سمیفیلم...
کد خبر: ۳۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۲