برچسب ها
برچسب: تیزر معرفی
کد خبر: ۴۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳


تیزر معرفی- تحقیق و پژوهش در خصوص هتلداری سبز و...
کد خبر: ۴۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


تیزر معرفی سمی انیمیشن اختصاصی جهت سمیتئاتر کشوری مدیریت خدمات...
کد خبر: ۴۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


کد خبر: ۴۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


تیزر معرفی- گردآوری و تنظیم مطالب آموزشی هتلداری توسط واحد...
کد خبر: ۴۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


تیزر معرفی- مدیای تحقیق و پژوهش و بررسی نتایج سمیتئاتر...
کد خبر: ۴۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰