برچسب ها
برچسب: تکنولوژی
مطالعه بیشتر می توانید به بازاریابی صادقانه مراجعه نمایید تکنولوژی...
کد خبر: ۴۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


های آموزشی سازمان ها متناسب با رشد تکنولوژی و موقعیت...
کد خبر: ۴۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات... فناوری اطلاعات و تکنولوژی های مرتبط با آن تمرکز زدایی... مدیریت در سازمان شده و در این راه تکنولوژی های...
کد خبر: ۴۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


توانایی ها ابزارها فناوری و تکنولوژی ها و راهکارهایی است... تکنولوژی می‎باشدکه در این راستا دانش مدیران می تواند راه... همان نرم افزارهای عملیاتی و میزان بلوغ تکنولوژی در سازمان...
کد خبر: ۴۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


منابع علمی و تکنولوژی های نوین است در این میان... نقش تکنولوژی های ارتباطی و سیستم های اطلاع رسانی در...
کد خبر: ۴۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


و تکنولوژی همسو کرد و کیفیت آنان را ارتقاء بخشید...
کد خبر: ۴۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۵


نمونه یک شرکت بیمه پزشکی دریافت که کارکنان دپارتمان تکنولوژی...
کد خبر: ۴۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


فناوری
کد خبر: ۴۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


فناوری
کد خبر: ۴۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸


فناوری
کد خبر: ۴۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


تکنولوژی
کد خبر: ۴۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶