کد خبر: ۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۳:۵۶
برگزاری مجدد سمیتئاتر بایدها و نباید ها در مذاکرات موثر، به مناسبت هفته‌ی پژوهش در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ توسط شرکت آموزشی پدیده تبار...
جشنواره الکامپ-سال 1393
از غرفه‌ی شرکت آموزشی پدیده تبار در نمایشگاه بین المللی الکامپ دیدن فرمائید.
سالن شماره 47

منبع: واحد روابط عمومی شرکت پدیده تبار
سمیتئاتر