کد خبر: ۴۵۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹
اولین سمیتئاتر ملی سکوت در خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران با حضور دکتر مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تیر ماه 94 اجرا گردید.

سمیتئاتر